You are here: home> Album

All images

These photos can be viewed by everybody. Please log in to view other photos

05/10/2019 08:41:17
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 13 Ikalabing tatlong Tanda: Ang Pagbabago ng Kamalayan....
05/10/2019 08:40:35
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 13 Ikalabing tatlong Tanda: Ang Pagbabago ng Kamalayan....
05/10/2019 08:39:42
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 12. Ikalabindalawang Tanda: Ang Ating mga Nilalang Ngayon...
05/10/2019 08:38:45
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 12. Ikalabindalawang Tanda: Ang Ating mga Nilalang Ngayon...
05/10/2019 08:37:54
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 11. Ikalabing isang Tanda: Modelong Homo Sapiens o Tao...
05/10/2019 08:31:00
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent ...
05/10/2019 08:29:55
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 10. Ikasampung Tanda: Panahon ng Yelo at ang Unang Mga Tao...
05/10/2019 08:28:55
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 10. Ikasampung Tanda: Panahon ng Yelo at ang Unanag Mga Tao...
05/10/2019 08:26:26
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 9. Ikasiyam na Tanda: Ang Paglitaw ng Dinosaurs, Mga Bulaklak at Unang Mammals...
05/10/2019 08:25:06
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 9. Ikasiyam na Tanda: Ang Paglitaw ng Dinosaurs, Mga Bulaklak at Unang Mammals...
05/10/2019 08:23:53
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 8. Ang Ikawalong Tanda: Nagpapatuloy ang Buhay sa Lupa at mga hayop na walang gulugod o invertebrates...
05/10/2019 08:23:26
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 8. Ang Ikawalong Tanda: Nagpapatuloy ang Buhay sa Lupa at mga hayop na walang gulugod o invertebrates...
05/10/2019 08:22:16
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 7. Ikapitong Tanda: Ang ibat ibang Species...
05/10/2019 08:21:50
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent 7. Ikapitong Tanda: Ang ibat ibang Species...
05/10/2019 08:20:40
Cosmic Walk, Good Shepherd Convent Ikaanim na Tanda: Ang Buhay sa Mundo...
05/10/2019 05:31:12
Cosmic Walk at RGS Quezon City. 7. Ikapitong Tanda: Ang ibat ibang Species...
05/10/2019 05:29:15
Cosmic Walk at RGS Quezon City. 6. Ikaanim na Tanda: Ang Buhay sa Mundo...
05/10/2019 05:28:43
Cosmic Walk at RGS Quezon City. 5. Ikalimang Tanda: Ang Mundo...
05/10/2019 05:24:09
Lakad Kabataan para sa Kalikasan. Held at the Good Shepherd Convent in Quezon City. For the children, grandchildren, nieces and nephews of our staff. Cosmic Walk. 6. Ikaanim na Tanda: Ang Buhay sa Mu...
05/10/2019 05:22:28
Lakad Kabataan para sa Kalikasan. Held at the Good Shepherd Convent in Quezon City. For the children, grandchildren, nieces and nephews of our staff. Cosmic Walk. 4. Ikaapat na Tanda: Ang Araw at ang...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  Last